Pierwszy nabór wstępnych pomysłów na innowacje społeczne zakończony. Wpłynęło 101 wniosków. Poniżej wyniki oceny formalnej:

PIERWSZY NABÓR – WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Obecnie projekty poddawane są ocenie merytorycznej.


Logo