Poniżej lista rankingowa kompletnych pomysłów na innowację społeczną w ramach drugiej rundy naboru po ocenie merytorycznej:

DRUGI NABÓR, POMYSŁY KOMPLETNE – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ.pdf

Do obrony pomysłów na innowacje przed Komisją Oceny Innowacji zostają skierowane pomysły, które uzyskały minimum 60% punktów, to jest 36 punktów z 60 możliwych do zdobycia. Informacja o terminie obrony pomysłu na innowację społeczną przed KOI zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w formularzu kompletnego pomysłu na innowację społeczną oraz przekazana przez Opiekuna Innowacji drogą telefoniczną.

AKTUALIZACJA Z DNIA 5.10.2021 W związku z błędem technicznym generatora wniosku prezentujemy zaktualizowane wyniki oceny formalnej DRUGI NABÓR, POMYSŁY KOMPLETNE – WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ — sprostowanie 5.10.2021.pdf


Logo