Widzisz problem, z którym borykają się w codziennym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnościami albo osoby starsze i masz pomysł jak go rozwiązać? Wiesz jak poprawić dostępność produktów czy usług, ale nie masz pewności czy twój pomysł jest innowacyjny? Chcesz porozmawiać jak wdrożyć twój projekt w życie? Możesz liczyć na wsparcie! Zachęcamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami od nowych technologii, innowacji społecznych, dostępności oraz myślenia projektowego (design thinking). Odezwij się do jednego z naszych Inkubatorów Innowacji w Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Olsztynie lub Warszawie: https://dobreinnowacje.pl/kontakt A my umówimy cię na rozmowę z ekspertem w dogodnym dla ciebie terminie i formie, np. konsultacji telefonicznej lub spotkania online.

Naszymi ekspertami są:

Konrad Rokoszewski, ekspert ds. innowacji społecznych
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów o charakterze innowacyjnym jako wiceprezes Stowarzyszenia Oświatowego Edukator w Łodzi. Bardzo duże doświadczenie w ocenie wniosków projektowych w funduszach norweskich i szwajcarskich oraz FIO (łącznie ocenionych około tysiąc projektów). Trener i konsultant współpracujący z różnymi organizacjami sfery komercyjnej i non-profit, autor i współautor ponad sześćdziesięciu publikacji. Jako ekspert współpracuje obecnie m.in z. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, m.in. Program GameInn oraz GOSPOSTRATEG), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PO IR, POWER, POPW), Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (Program Polska Cyfrowa Działanie 3.4,), Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (rynek pracy, edukacja, szkolnictwo zawodowe, przedsiębiorczość) i Łódzkiego.

Ewa Gołębiowska, ekspert ds. dostępności, osób niepełnosprawnych oraz starszych
Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn od 2005 roku, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym. Aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach współpracy, w tym EIDD Design for All – organizacji działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, której przewodniczyła w latach 2013-2017. Jako dyrektorka Zamku Cieszyn koordynowała takie projekty jak: Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa, Design Silesia (w części realizowanej przez Zamek), Akademia Tradycyjnego Rzemiosła, Dizajn w Przestrzeni Publicznej oraz Dizajn u źródeł. Współpracowała z Fundacją Być Razem przy projekcie opartym na wspólnych działaniach projektantów z osobami wykluczonymi społecznie, była ambasadorką marki Well Done. Jest ekspertem PARP w obszarze wzornictwa. Autorka licznych artykułów, moderatorka warsztatów i dyskusji na temat projektowania uniwersalnego i roli projektantów w życiu społecznym.

Lubomira Trojan, ekspert ds. myślenia projektowego
Wicedyrektorka Zamku Cieszyn, etnolog i antropolog kultury. Zajmuje się promocją dizajnu jako narzędzia zmiany firm, regionów, instytucji samorządowych, łączy projektantów i przedsiębiorców. Specjalizuje się w procesach mających na celu łączenie dizajnu z tradycją, a także projektowaniu usług i projektowaniu społecznym. Ekspert PARP w obszarze wzornictwa. Koordynatorka projektu usługi dla centrum seniorów Nowolipie, realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Koordynatorka grupy: Sztuka ludowa i rzemiosło w ramach projektu Creative Cities Unesco. Prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu projektowania usług i myślenia projektowego (design thinking).

Remigiusz Kopoczek, ekspert ds. nowych technologii
Od lat związany ze środowiskiem naukowym, pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2012-2016 prodziekan do spraw studenckich i dydaktycznych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Współtwórca i organizator międzynarodowego Festiwalu Sztuki i Gier Niezależnych LAG. Twórca, organizator oraz prezes pierwszego akceleratora gier wideo (instytucji wsparcia dla nowych projektów) ARP Games, powołanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Uniwersytet Śląski i Powiat Cieszyński. Od 2020 roku jest prezesem Kongresu 590 – jednej z najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. Współautor i uczestnik wielu projektów związanych z tworzeniem gier wideo m.in PWP Projektowanie Gier i przestrzeni Wirtualnej - innowacyjny program studiów II stopnia opartych o doświadczenia partnerów zagranicznych, a także Festiwalu Sztuki i Gier Niezależnych LAG.


Logo