Informujemy, że termin zgłaszania wstępnych pomysłów na innowacje społeczne zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2021.

Przypominamy, że szukamy pomysłów na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.

W pierwszym etapie wystarczy opisać swój wstępny pomysł na innowację – napisać m.in. na czym polega, jak ma działać, komu i w czym pomóc. Innowację należy zgłosić poprzez formularz dostępny po zalogowaniu pod adresem: dobreinnowacje.pl/login.

Przed złożeniem wstępnego pomysłu warto porozmawiać o pomyśle z ekspertami ds. innowacji społecznych; dostępności, osób niepełnosprawnych oraz starszych; myślenia projektowego i nowych technologii. W umówieniu z nimi pomogą opiekunowie Inkubatorów Innowacji w Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Olsztynie i Warszawie: dobreinnowacje.pl/kontakt.

Zapraszamy do kontaktu!


Logo