Zajęcia angażują uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) do przygotowywania obiadów dostosowanych do potrzeb żywieniowych seniorów. Współpraca sprzyja integracji społecznej opartej na wzajemnym zrozumieniu. Aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością, poprawiając jednocześnie stan zdrowia seniorów i zapewniając im codziennie wartościowy, ciepły posiłek.

Logo