Miasta Dostępne

Access City Award to nagroda, którą Komisja Europejska przyznaje co roku miastom, które ciężko pracują nad poprawą dostępności. Miasto jest dostępne, jeżeli wszyscy ludzie mogą bez problemu w nim mieszkać i korzystać ze wszystkich rzeczy i usług.

Babcia i dziadek z klasą

To program angażujący uczniów, nauczycieli oraz seniorów w pracę nad wspólnym, międzypokoleniowym projektem. W trakcie spotkań dzieci i seniorzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i wiedzą. Uczą się komunikacji i współdziałania. Zyskują nowe umiejętności, nowych przyjaciół i nowe spojrzenie na świat.

Program Bike Share, Indie

Ze względu na ograniczenia komunikacyjne mieszkańcy Nairobi mają dostęp tylko do ok. 8% dostępnych ofert pracy. Nairobi ma stale rosnącą populację, większość ludzi ma od 20 do 42 lat. Siedemdziesiąt dwa procent nairobijczyków codziennie dostaje się do pracy, jednak tylko 24 procent korzysta z matatu (minibusy), a większość mieszkańców dostaje się do pracy pieszo. Zaledwie ok 2–3,6% przemieszcza się za pomocą roweru. Rozwijany w Kenii program Bike Share ma potencjał, zeby poprawić życie wielu mieszkańców Nairobi, odpowiadając na wyzwania codziennych dojazdów, poprawiając bezpieczeństwo transportu i zapewniając alternatywy dla mieszkańców miasta posiadających niskie dochody.

Easypill

Zarządzanie lekami to tylko jeden z wielu problemów, z którymi borykają się seniorzy, ale jest to niezwykle ważna część ich życia. Jest wiele powodów, dla których seniorzy nie przyjmują leków zgodnie z zaleceniami, wśród nich m.in. problemy ze wzrokiem, słuchem lub pamięcią, trudności w połykaniu, czy izolacja. Odpowiedzią na te część z nich może być EasyPill. Jest to inteligentny system medyczny, którego częścią jest specjalny organizer na tabletki.

Eatwell

Dla większości ludzi jedzenie jest łatwym zadaniem. Jednak upośledzenie funkcji poznawczych i zaburzenia sensoryczne związane z demencją mogą powodować problemy z tą podstawową czynnością. Sha Yao, chcąc zmierzyć się z tymi problemami, zaprojektowała w 2017 roku Eatwell. Jest to zestaw zastawy stołowej, który pomaga seniorom z zaburzeniami funkcji poznawczych i motorycznych utrzymać zdolność samodzielnego jedzenia.

Gra planszowa „Wyzwania życia”

Gra planszowa „Wyzwania życia”  jest narzędziem, z którego można korzystać w trakcie zajęć na temat edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ma pomóc w zwiększeniu ich świadomości na temat własnej seksualności, potrzeb i zachowań. Stworzyła ją sześcioosobowa grupa studentów z Torunia: I, II, oraz III stopnia studiów pedagogicznych.

Lumosity

Lumosity to aplikacja zaprojektowana przez neurobiologów, która pomaga użytkownikom trenować ich zdolności poznawcze. Spędzając kilka minut dziennie, seniorzy mogą ćwiczyć i wyostrzać umiejętności, których potrzebują na co dzień, takie jak pamięć, skupienie, elastyczność, szybkość i rozwiązywanie problemów.

MEMO

MEMO to darmowa aplikacja dla seniorów do trenowania pamięci i zapobiegania demencji. Celem nadrzędnym przyświecającym twórcom aplikacji serii aplikacji MEMO było wsparcie odpowiedniej pracy umysłu, zapobieganie demencji i przeciwdziałanie spadkom funkcji poznawczych mózgu. Za realizację projektu odpowiada Laboratorium EE we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, miastem Gdynia i Uniwersytetem SWPS.

Mylo

Mylo to sferyczny kontroler gier, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym poprawić ich sprawność umysłową i zręczność.

NEW OLD Exchange

W styczniu 2017 r. Muzeum Designu uruchomiło wystawę o nazwie NEW OLD, która koncentrowała się na tym w jaki sposób myślenie projektowe może pomóc seniorom żyć pełniej, zdrowiej i bardziej satysfakcjonująco.

Obiady terapeutyczne

Zajęcia angażują uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) do przygotowywania obiadów dostosowanych do potrzeb żywieniowych seniorów. Współpraca sprzyja integracji społecznej opartej na wzajemnym zrozumieniu. Aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością, poprawiając jednocześnie stan zdrowia seniorów i zapewniając im codziennie wartościowy, ciepły posiłek.

Pakiet opieki wytchnieniowej

To program skierowany do często ignorowanej grupy opiekunów seniorów zależnych. Osamotnione i przemęczone osoby zajmujące się swoimi bliskimi zyskują dzięki niemu kompleksowe wsparcie.

Red Button Alarms

Alarmy osobiste Red Button Alarm stanowią innowacyjne rozwiązanie w opiece nad seniorami. Systemy alarmowe są specjalnie zaprojektowane dla osób starszych, słabych lub niepełnosprawnych, które mogą czuć się bezradne.

RENDEVER - VR dla seriorów

Rendever to inicjatywa na rzecz rozwiązania problemu izolacji społecznej seniorów dzięki wykorzystaniu technologii Virtual Reality (VR).

Rowerzyści dla seniorów

Rower stał się pretekstem nie tylko do podróżowania, ale i spotkań międzypokoleniowych. Wszystko za sprawa projektu „Rowerzyści dla Seniorów” realizowanego przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Cyklistów i seniorów z Domu Pomocy Społecznej połączyły…riksze.

Tango Belt

Tango Belt zmniejsza ryzyko złamania biodra u seniorów w wyniku upadku. To pasek, z którego przy wykrytym upadku automatycznie uruchamiane są poduszki powietrzne. Jednocześnie wysyłane jest powiadomienie o upadku do opiekuna osoby starszej.

Teatr Reminiscencyjny

To projekt otwierający potencjał twórczy osób z chorobami otępiennymi na działania performatywne i pozawerbalne formy komunikacji. Umożliwia im wyrażanie siebie poprzez pracę terapeutyczno-sceniczną. Przygotowywany pod okiem dramaterapeutów spektakl oparty o wspomnienia osób z zaburzeniami pamięci przełamuje poczucie alienacji towarzyszące osobom z otępieniami i sprzyja poprawie relacji rodzinnych.

This Ables

Koncern IKEA połączył siły z izraelskimi organizacjami non-profit Milbat i Access Izrael i opracował linię produktów przeznaczonych specjalnie dla osób niepełnosprawnych czy starszych. Ułatwiają one poruszanie się po domu czy korzystanie z różnego rodzaju sprzętów, podnoszą komfort życia. Projekt nosi nazwę This Ables (To możliwe).

TypeAbility

Termin „pisanie bezwzrokowe” nabiera dodatkowego znaczenia, gdy użytkownik komputera jest niedowidzący. TypeAbility to oprogramowanie, które umożliwia zaznajomienie się z zasadami pisania bezwzrokowego osobom z dysfukncjami wzroku. Pozwala opanować pisanie wszystkich liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych, a także uczy podstawowej nawigacji i edycji w dokumentach tekstowych.

Voting Solutions for All People, Los Angeles

Voting Solutions for All People (VSAP) to system głosowania zorientowany na człowieka. Modernizuje sposób głosowania wyborców w hrabstwie Los Angeles. Nowy system ułatwia głosowanie wyborcom niepełnosprawnym oraz osobom z ograniczoną znajomością języka angielskiego.

Wayfindr

Wayfindr to innowacja umożliwiacjąca osobom niedowidzącym samodzielne podróżowanie dzięki wykorzystaniu technologii audionawigacji we wnętrzach. Jest to pierwszy na świecie standard dostępności dla audionawigacji zatwierdzony przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union). Dzięki niemu możliwe jest zaprojektowanie aplikacji do audionawigacji w taki sposób, aby były użyteczne dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Logo