Rendever to inicjatywa na rzecz rozwiązania problemu izolacji społecznej seniorów dzięki wykorzystaniu technologii Virtual Reality (VR).

Firma jest zaangażowana w tworzenie systemów rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej dla seniorów mieszkających w społecznościach wspieranych. Jak to działa? Seniorzy mogą korzystać z systemu samodzielnie lub wspólnie z innymi uczestnikami, w grupach prowadzonych przez zespoły programistów. Rendever daje seniorom okno na części świata, do których dostępu im brakowało, pomagając walczyć z problemami depresji, samotności i izolacji.

Źródło zdjęcia: https://rendever.com

Logo