To projekt otwierający potencjał twórczy osób z chorobami otępiennymi na działania performatywne i pozawerbalne formy komunikacji. Umożliwia im wyrażanie siebie poprzez pracę terapeutyczno-sceniczną. Przygotowywany pod okiem dramaterapeutów spektakl oparty o wspomnienia osób z zaburzeniami pamięci przełamuje poczucie alienacji towarzyszące osobom z otępieniami i sprzyja poprawie relacji rodzinnych.

Logo