Termin „pisanie bezwzrokowe” nabiera dodatkowego znaczenia, gdy użytkownik komputera jest niedowidzący. TypeAbility to oprogramowanie, które umożliwia zaznajomienie się z zasadami pisania bezwzrokowego osobom z dysfukncjami wzroku. Pozwala opanować pisanie wszystkich liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych, a także uczy podstawowej nawigacji i edycji w dokumentach tekstowych.

Źródło zdjęcia: yesaccessible.com

Logo