Voting Solutions for All People (VSAP) to system głosowania zorientowany na człowieka. Modernizuje sposób głosowania wyborców w hrabstwie Los Angeles. Nowy system ułatwia głosowanie wyborcom niepełnosprawnym oraz osobom z ograniczoną znajomością języka angielskiego.

VSAP został opracowany w odpowiedzi na problem starzejącego się systemu głosowania oraz coraz bardziej złożonego elektoratu. Celem było zaprojektowanie takiego systemu do głosowania, który nie będzie dyskryminował żadnych wyborców, zwiększając tym samym frekwencję w przepriwadzanych wyborach.

System wykorzystuje ekrany dotykowe o prostym interfejsie użytkownika, obsługę audio lub wizualną, a także wbudowany skaner, drukarkę i urnę do głosowania. Nowy system głosowania zapewni wyborcom możliwość głosowania z pomocą telefonu komórkowego (dzięki kartom do głosowania z kodem QR), głosowania osobiście w lokalu wyborczym lub głosowania korespondencyjnego.

Źródło zdjęcia: vsap.lavote.net

Logo